شرکت برژان انواع ترشیجات و شوریجات را در اوزان مختلف ۷۰۰ گرمی – ۱.۵ کیلوگرمی – ۵ کیلوگرمی و ۱۰ کیلوگرمی به سبد محصولات خود اضافه کرده که از نظر کیفی قادر به رقابت با بازار داخل و خارج میباشد.

شور مخلوط
زیتون شور با هسته
خیارشور
شور مخلوط
زیتون شور با هسته
خیارشور
شور مخلوط
زیتون شور با هسته
خیارشور