شرکت برژان انواع ترشیجات و شوریجات را در اوزان مختلف ۷۰۰ گرمی – ۱.۵ کیلوگرمی – ۵ کیلوگرمی و ۱۰ کیلوگرمی به سبد محصولات خود اضافه کرده که از نظر کیفی قادر به رقابت با بازار داخل و خارج میباشد.

فلفل
لیته
مخلوط
فلفل
لیته
مخلوط
فلفل
لیته
سیرگل
سیرگل
لیته بندری
فلفل کبابی
ترشی سیرگل
لیته بندری
لیته بادمجان
سیرگل
لیته بندری