استخدام نیروی انسانی در مجموعه صنایع غذایی پدیدار

بهره مندی از نیروی انسانی هوشمند و سرمایه انسانی مستعد، راز اصلی رویارویی با چالش ها است. بر همین اساس صنایع غذایی پدیدار، نیروی انسانی را مهمترین سرمایه سازمان دانسته که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی به اهدافش دارد.

مدیریت سرمایه های انسانی پدیدار با شایسته سالاری و طراحی سازمانی یادگیرنده، خود را موظف به تأمین، توسعه و حفظ سرمایه های انسانی متعهد، با انگیزه، دانش محور، خلاق، مسئولیت پذیر و پر نشاط در راستای کسب موفقیت، رشد و تعالی مستمر در سازمان می داند.

پدیدار از شما دعوت می کند بسته به شرایط خود به عنوان نماینده رسمی در همه ی شهرهای ایران وکشورهای خارجی و یا به صورت حضوری در محل کارخانه ی صنایع غذایی پدیدار و در فرصت های شغلی متناسب، ما را در این مسیر یاری کنید.

آماده همکاری هستید؟

رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

padidar.99@gmail.com